addvises.com

Stan

October 02, 2016 23:00

Jak wypełnić na stronie tytułowej książki przychodów i wydatków.Prawidłowe napełnienie tytułowej

Każdy przedsiębiorca musi przeprowadzić "dochodów i wydatków konto książki."Ta książka z pewnością zażąda inspektor podatkowy, gdy przychodzi czas, aby przetestować swoje zwykłe czynności.Ta sama książka i prowadzą Spółki działającej pod uproszczonego systemu opodatkowania.Arkusz okładki - jest "twarzą" tej książki, więc to musi być wypełnione poprawnie. 1 Na górze strony tytułowej, tuż...

October 02, 2016 23:00

Jak napisać list do urzędu skarbowego.Jak napisać skargę do urzędu skarbowego

prawo wyrazić swoje niezadowolenie w stosunku do jakiejkolwiek organizacji lub wysłać wniosek w każdej sprawie odnoszącej się do odbiorcy, jest zapisane w ustawie federalnej "O procedury odwołań obywateli Rosji".To nie jest wyjątkiem i Federalna Służba podatkowa (FTS) i jego oddziałów regionalnych. 1 Aby złożyć skargę lub odwołanie do urzędu skarbowego, uzbrojony z komputerem i drukarką...

October 02, 2016 23:00

Jak zmniejszyć podatek dochodowy.Wskazówki do zmniejszenia podatku dochodowego.W niektórych przypadkach można zmniejszyć podatek dochodowy ?Sposoby na obniżenie podatków .

Na podstawie deklaracji podatkowej, wszystkie osoby są opodatkowane.W tej chwili jest to 13% i jest płatna na 3-PIT.Niewiele osób wie, ale w niektórych przypadkach możliwe jest zmniejszenie ilości rocznej podatku dochodowego. 1 Aby rozpocząć, należy obliczyć wartość standardowego odliczenia podatku.Jeśli twój miesięczny dochód nie przekracza 40.000 rubli, masz pełne prawo do odliczenia ...

October 02, 2016 23:00

Jak zwrócić podatku do budowy domu.Co jest potrzebne , aby powrócić podatku na budowę mieszkań

Jeśli rozpoczęto budowę lub zakupione niewykończonym domu, obecne przepisy dziś pozwalającą przywrócić zapłacił podatek dochodowy w wysokości 13%.Ta tak zwana odliczenie podatku od nieruchomości.Usługa jest jednorazowy i może być wykonane dopiero po oficjalnej rejestracji praw własności.Rozważmy procedury i warunki rejestracji tego odliczenia. 1 Aby wystawić odliczenia od podatku, warto...

October 02, 2016 23:00

Jak płacić podatki.Jak płacić podatki

Powody do uchylania się od terminowego płacenia podatków dla państwa może być ustawiony.Mała paczka zawiadomień podatkowych i wpływów znacznie wzrosła w rozmiarze, co oznacza, że ​​nadszedł czas, aby ugasić długu, nie czekając na drodze sądowej. 1 Mając paragon ze szczegółami i niezbędną ilość pieniędzy na zapłatę podatku, udać się do banku, aby dokonać płatności.W procesie tym, istniej...

October 02, 2016 23:00

Jak znajdę odpowiedzialności podatkowej osoby .Jak obliczyć kwotę należności dotyczących VAT

Rola podatnik wykonuje każdy obywatel, który ma miejsce zamieszkania w Federacji Rosyjskiej lub miejsce zamieszkania w Federacji Rosyjskiej, zaangażowanego w działalność gospodarczą na terytorium Federacji Rosyjskiej.Prawa i obowiązki dotyczące płatności podatków ustalonych przez urzędowego przepisami Federalnej Służby Podatkowej (FTS). 1 Istnieją sytuacje, w których podatnik spóźnia ...

October 01, 2016 23:09

Jak obliczyć podatek dochodowy.Jaka jest kwota podatku dochodowego od osób fizycznych

podatki dochodowy - jest to jedyny rodzaj podatku, który zobowiązany jest zapłacić każdą obywatelowi jakiegokolwiek dochodu.Ten tak zwany podatek od dochodów osób fizycznych.Często zdarza się, że ma błędnego pracownika, który jest odpowiedzialny za uiszczenie opłat uzyskiwanych przez cały personel.Jednakże w celu obliczenia podatku dochodowego może być sobą. 1 W celu zrozumienia, co k...

October 01, 2016 23:09

W podatku od dochodów osobistych , aby zrekompensować czesnego.Jak uzyskać odliczenie od podatku czesnego.W tym artykule będziemy mówić o tym, kto jest uprawniony do odliczenia od podatku za naukę iw jakiej ilości .

Jeśli masz stałe źródło dochodów, z których podatki są potrącane z budżetu państwa, a zapłacił studia w oficjalnej instytucji edukacyjnych, to masz prawo do zwrotu (odliczenia od podatku) aż do 13%.Zastanów się, jak można to zrobić. 1 Określić warunki.Jeśli chcesz powrócić podatku od dochodów osobistych specjalnie dla własnej nauki, ograniczenia w zakresie swojej formie nie jest.Oznacza...

October 01, 2016 23:09

Jak wypełnić deklarację na zwrot podatku .Krok po kroku do wypełniania deklaracji zwrotu podatku dochodowego .W tym artykule porozmawiajmy o wypełnienie oświadczenia o zwrot podatku dochodowego.

Każdy obywatel ma prawo do odliczenia od podatku dochodowego.W niektórych przypadkach, państwo jest zobowiązane do zwrotu indywidualnego pewną kwotę pieniędzy.Aby to zrobić, należy złożyć oświadczenie do urzędu skarbowego №3-PIT. 1 Masz prawo do nie płacenia podatków, jeśli nabył nieruchomości, zaangażowanych w miłości, zapłacił za szkolenie lub zakup drogich leków.W tym przypadku nie b...

October 01, 2016 23:09

Jak wypełnić zlecenie płatnicze dotyczące podatku transportowego.Krok po kroku instrukcje dotyczące wypełniania zlecenia płatniczego podatku transportowego.Zasady i metody wypełniania zlecenia płatniczego podatku transportowego .

właściciele pojazdów rocznie muszą złożyć oświadczenie zgodnie z podatku transportowego i zapłacić wymaganą kwotę.Będziesz w stanie przeprowadzić tę procedurę, o wiele łatwiej i szybciej, jeśli odwołać się do pomocy najnowszych technologii. 1 Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, deklarację w sprawie podatku od transportu powinny być złożone nie później niż pierwszego dnia lutego każd...