addvises.com

Stáť

October 02, 2016 23:00

Ako vyplniť titulnej strane knihy príjmov a výdavkov .Správne vyplnenie krycieho listu

Každý jednotlivý podnikateľ musí vykonať "príjmov a výdavkov na knihy."Táto kniha určite bude požadovať daňový inšpektor, keď príde čas vyskúšať si svoje pravidelné činnosti.Rovnaká kniha, a uchováva spoločnosť pôsobiaca v rámci zjednodušeného systému zdanenia.Krycí list - "ľudskú tvár" knihy, takže to musí byť správne vyplnené. 1 V hornej časti titulnej strane, tesne pod názvom knihy, ...

October 02, 2016 23:00

Ako napísať list príslušnému daňovému úradu .Ako napísať sťažnosť na daňový úrad

právo vyjadrovať svoju nespokojnosť vo vzťahu k akejkoľvek organizácii, alebo poslať návrh na akékoľvek záležitosti týkajúce sa príjemcu, je zakotvené v spolkového zákona "o postupe odvolania občanov Ruska."Nie je výnimkou, a Federálna daňová služba (FTS) a jej regionálne kancelárie. 1 Ak chcete podať sťažnosť alebo odvolanie k finančnému úradu, vyzbrojený s počítačom a tlačiarňou s pap...

October 02, 2016 23:00

Ako znížiť daň z príjmu .Tipy , ako znížiť daň z príjmu .V niektorých prípadoch môžete znížiť daň z príjmu ?Spôsoby, ako znížiť dane .

Na základe daňového priznania, všetci jedinci sú zdanené.V tejto chvíli je to 13% a platí sa na 3-PIT.Málokto vie, ale v niektorých prípadoch je možné znížiť množstvo ročnej dane z príjmu. 1 Ak chcete začať, vypočítať hodnotu štandardný daňový odpočet.Ak váš mesačný príjem nepresahuje 40.000 rubľov, máte plné právo na odpočet z mesačného povinných platieb vo výške 400 rubľov. 2 t...

October 02, 2016 23:00

Ako vrátiť daň pre stavbu domu .Čo budete potrebovať vrátiť daň na výstavbu bytov

Ak ste začala výstavba alebo ste kúpil nedokončený dom, súčasnú legislatívu dnes umožňuje vrátiť zaplatenú daň z príjmu vo výške 13%.Táto takzvaná daň z nehnuteľnosti odpočet.Táto služba je jednorazový a môžu byť vykonané len po oficiálnom zápise vlastníckych práv.Zoberme si postup a podmienky pre registráciu tejto zrážky. 1 vystaviť daňový odpočet, je hodnota vášho domova by nemala pre...

October 02, 2016 23:00

Ako platiť dane .Ako platiť dane

dôvody pre obchádzanie včasné zaplatenie dane štátu je možné nastaviť.Malý balíček daňových oznámenia a príjmov značne zvýšili čo do veľkosti, čo znamená, že je na čase uhasiť dlh, bez toho aby čakal na súdne konanie. 1 s potvrdenku s detailmi a potrebným množstvom peňazí na zaplatenie dane, ísť do banky vykonať platbu.V tomto procese, existuje celý rad výhod - platenie daní prostredníc...

October 02, 2016 23:00

Ako zisťujem , že daňová povinnosť jednotlivcov .Ako vypočítať sumu dlhov na DPH

Úloha daňovníka uskutočňuje každý občan, ktorý je rezidentom Ruskej federácie alebo rezident Ruskej federácie, zaoberajúca sa akúkoľvek ekonomickú činnosť na území Ruskej federácie.Práva a povinnosti na platenie poplatkov zavedených úradným právnymi predpismi Spolkovej daňové služby (FTS). 1 Existujú situácie, kedy platiteľ dane je v omeškaní s platením svojich daní, potom je suma dan...

October 01, 2016 23:09

Ako vypočítať daň z príjmu .Aká je výška dane z príjmu fyzických osôb zo dňa

Daň z príjmov - to je jediný druh poplatku, ktorý je povinný zaplatiť každému občanovi s výnosmi.Táto takzvaná daň z príjmov fyzických osôb.Často to trvá prepočítal o zamestnanca, ktorý je zodpovedný za úhradu poplatkov získaných od všetkých zamestnancov.Aby však bolo možné vypočítať daň z príjmu môže byť sám sebou. 1 Aby sme pochopili, akú výšku dane z príjmu budete musieť zaplatiť, ...

October 01, 2016 23:09

Ako daň z príjmov fyzických osôb pre kompenzáciu pre výučbu .Ako získať daňový odpočet pre výučbu .V tomto článku budeme hovoriť o tom , kto má nárok na odpočet dane pre výučbu a v akej výške .

Pokiaľ máte stály zdroj príjmov, z ktorých sú odpočítané dane do štátneho rozpočtu, a ste zaplatili štúdium v ​​úradnom vzdelávacej inštitúcii, potom máte nárok na vrátenie dane (daňový odpočet) až do výšky 13%.Zvážte, ako to možno vykonať. 1 Stanoviť podmienky.Ak chcete vrátiť daň z príjmu fyzických osôb špeciálne pre svoje vlastné učenie, obmedzenia, pokiaľ ide o jej podobe nie je.To ...

October 01, 2016 23:09

Ako vyplniť vyhlásenie pre daňové zľavy .Krok za krokom pre dokončenie vyhlásenie o dane z príjmu náhrady .V tomto článku sa poďme hovoriť o vyplnenie vyhlásenia pre dane z príjmu náhrady .

Každý občan má právo na odpočítanie dane z príjmu.V niektorých prípadoch je stať povinný vrátiť jednotlivec určitú sumu peňazí.Ak chcete urobiť, je nutné predložiť vyhlásenie príslušnému daňovému úradu №3-PIT. 1 Máte právo, aby platiť dane, ak je nameraná nehnuteľností, zaoberajúce sa charitou, platil za vzdelanie alebo kupovať drahé lieky.V tomto prípade nebudete musieť platiť mesačný ...

October 01, 2016 23:09

Ako vyplniť platobného príkazu pre daň z dopravy .Krok za krokom pre dokončenie platobného príkazu na dani z dopravy .Pravidlá a metódy vypĺňanie platobného príkazu k dani z dopravy .

majitelia vozidiel každý rok musí predložiť vyhlásenie podľa dane z dopravy a zaplatiť požadovanú sumu.Budete mať možnosť vykonávať tento postup oveľa jednoduchšie a rýchlejšie, ak sa uchýliť k pomoci najmodernejších technológií. 1 Podľa súčasných zákonov, vyhlásenie o dopravnej dane musí byť podaná najneskôr do prvého dňa mesiaca februára každého roku.Ak tento deň pripadne na sviatok, ...